Mini Cart

  • No products in the cart.

台灣Bitplay M52 星芒濾鏡

$139.00$199.00

In Stock

Bitplay 高階鏡頭系列又出新嘢啦!今次為大家隆重介紹HD高階微距鏡頭、M52漸層減光濾鏡、M52星芒濾鏡。之前推出過嘅高階鏡頭反映都十分唔錯!就算唔係咁熟悉攝影嘅朋友都可輕易上手,用手機就可以影到咁靚風景相。無論去到外國旅行,攝影都屬於旅程的一部分,透過攝影為你捕捉珍貴回億!HD M52 星芒濾鏡利用光線的折射製造出星芒,打造具張力的畫面。 利用光線的折射製造出星芒,打造具張力的畫面。 Before After HD 星芒濾鏡 M52 mm光線的折射製造出星芒Product name|M52 Star Filter Threads|M52 mm Dimension|55mm (Ø) x 6.5 mm (H) Weight|10.1g (lens only) Dimensions(H)|55mm (Ø) x 15 mm Package Weight|45.3g...

Vendor: Bitplay Categories: Bitplay

Description

Bitplay 高階鏡頭系列又出新嘢啦!今次為大家隆重介紹HD高階微距鏡頭、M52漸層減光濾鏡、M52星芒濾鏡。
之前推出過嘅高階鏡頭反映都十分唔錯!就算唔係咁熟悉攝影嘅朋友都可輕易上手,用手機就可以影到咁靚風景相。無論去到外國旅行,攝影都屬於旅程的一部分,透過攝影為你捕捉珍貴回億!HD M52 星芒濾鏡利用光線的折射製造出星芒,打造具張力的畫面。
利用光線的折射製造出星芒,打造具張力的畫面。
Before
After
HD 星芒濾鏡
M52 mm光線的折射製造出星芒
Product name|M52 Star Filter
Threads|M52 mm
Dimension|55mm (Ø) x 6.5 mm (H)
Weight|10.1g (lens only)
Dimensions(H)|55mm (Ø) x 15 mm
Package Weight|45.3g
Package contents|M52 Star Filter x 1, Carrying case x 1